BLADMUZIEK (14)
zomer 2010
door Pieter Kuijper

Bij wijze van wellicht welkome pauze tijdens de serie D47/37 bied ik ditmaal, om de zomer door te komen,
een dozijn problemen aan (in twee groepjes van zes) waarbij geen motiefspel komt kijken.
Wie ze als puzzel wil bejegenen kan het af zonder de begeleidende tekst en gebruikt natuurlijk al evenmin de 'auto' knop.
Alles eindigt na het slagwerk in één vloeiende ruk als naturel, dat wil zeggen met een eenzame laatste witte schijf of dam.

Eerst, in opklimmende omvang, een serie van zes schijfnaturellen.

1 2 3

4 5 6

Oplossingen:
dia 1 24-19(36x29), 19-14(15x35), 14x3(44x33), 3x40(35x44), 50x17
dia 2 24-20(13x42), 20-15(27x38), 15x2(39x48), 2x43(48x39), 34x43(25x34), 43-39(34x43), 49x47
dia 3 29-23(18x49), 35-30(28x39), 50-44(49x24), 37-32(27x38), 16x29(36x27), 29-24(19x30), 25x12
dia 4 32-27(36x47), 27-21(16x27), 33-28(23x32), 39-34(30x39), 43x3(32x43), 48x39(47x35), 15-10(5x14), 3x40(35x44), 49x40
dia 5 44-40(32x23), 31-27(22x42), 41-37(42x31), 36x7(2x11), 33-28(23x32), 29-24(20x29), 34x21(45x34), 39x30(25x34), 21-17(11x22), 43-39(34x43), 49x20
dia 6 35-30(25x43), 49x38(28x50), 37x28(22x42), 31x2(11x22), 2x17(50x11), 16x7(1x12), 47x38(36x47), 21-17(47x11), 8x6


Commentaar:
dia 1 (PKF 0174) Tweelingzusje (PKF 0176): verplaatst de zwarte schijf van 9 naar 10, met bijkans dezelfde winstvoering.
dia 2 (PKF 2680) Met als standverklarend voorspel: Dam 48-31(36x27), dwaas maar simpel toch?
dia 3 (PKF 0337) Overzichtelijke problematiek qua aanblik en qua ontraadseling, van het type 'publiekstrekker'.
dia 4 (PKF 0164) Een stukje werk dat ik al in 1987 maakte; om onduidelijke redenen wordt het pas nu ten doop gehouden.
dia 5 (PKF 0170) Dit is de eerste publicatie van een nog veel stokouder beestje, ik had het al van voor 1980 op stal staan.
dia 6 (PKF 1113) Een reparatie. Het origineel (met zwart 24 op 13 en een voorafgaand wit schijfoffer 24-19) stond in 1988 in Het Nieuwe Damspel, maar daar kleefde een positionele bijoplossing aan. Zeg nu zelf, een heel mooi ding!


De aandrang om schijfnaturellen te construeren blijft achter bij de belangstelling voor de damnaturel.
In de peka inventaris telde ik 120 tegen 210, en die verhouding zal vermoedelijk wereldwijd niet veel anders zijn.
Aan het aantal door het laatste stuk te bezetten velden ligt dat niet, alle vijftig doen ze mee op schijfniveau,
voor de dam is echter geen laatste rustplaats beschikbaar op de velden 7,8,9,10,20,21,30,31,40,41,42,43 en 44.
Ik denk dat de voorkeur van het probleemvolkje om zich op de finale met dam te werpen verband houdt
met de behoefte aan en de lol van een terminale grote klapper in de rondte,
kortom dat met dammenspel meer spektakel valt te maken.

En dan nu dus een reeks van zes damnaturellen, ook weer op natuurlijke volgorde.

7 8 9

10 11 12

Oplossingen:
dia 7 50-44(40x49), 29x40(49x41 of 46), 20-14(18x38), 14x5(41 of 46x14 de leukste), 5x43(45x34), 43x3
dia 8 39-34(35x44), 23-19(13x24), 27-22(17x30), 16-11(24x42), 11x4(36x27), 4x50
dia 9 37-31(26x46), 33-29(35x42), 29x9(4x13), 23x5 (46x19 voor de scherpte), 5x2(17x28), 2x48
dia 10 50-44(40x38), 29x40(38x18), 25x34(13x24), 42-37(31x42), 47x38(36x47), 38-33(47x29), 34x3(45x34), 16-11(6x17), 3x5
dia 11 21-17(12x32), 40-34(6x17), 25-20(14x25), 49-43(38x40), 29x27(40x20), 26-21(25x43), 21x5(22x31), 5x36
dia 12 12-7(1x12), 47-42(37x39), 28x37(39x8), 45-40(31x33), 40x9(4x13), 22x31(26x37 de leukste), 15x4(13x22), 4x25

Commentaar:
dia 7 (PKF 2591) Zwarts medewerking op de vierde zet leidt tot de unieke witte dubbele damslag 5x43x3 (niet in TD).
dia 8 (PKF 1069) Geconstrueerd rond wits derde zet, een rijke meerslag.
dia 9 (PKF 2501) Ook hier helpt zwart met zijn vierde zet een handje; het gevolg, de schaarse witte dubbelslag 5x2x48.
dia 10 (PKF 2723) Volkomen uit het luchtledige (de witte schijven 40 en 34 worden op hun plaats gebracht) komt de traditional 34x3 (45x34) tevoorschijn.
dia 11 (PKF 2504) Dat doet het leuk, het zwarte achterommetje (38x40x verder) en wit kan plakken.
dia 12 (PKF 2707) Hier wordt hetzelfde trucje gebruikt als in dia 11, maar nu een kolommetje naar links. Na zwarts vijfde zet verschijnt er een effectief komisch kwartet (wit 18 en 22, ingeklemd tussen zwart 13 en 27) op het bord.

Dat was het dan weer voor deze keer. Moge het zonnetje jullie lustig beschijnen.
Tot de rubriek derde kwartaal, dan gaan we weer verder op de eerder ingeslagen weg.

Pieter