BLADMUZIEK (11)
vierde kwartaal 2009
door Pieter Kuijper

We zijn toegekomen aan deel 4 uit de reeks 'Een witte dam op 47 tegenover een zwarte schijf aan zet op 37'
Maar eerst:

a: koekhappen, het jeugdhoekje
In oktober 2007 verscheen de eerste 'bladmuziek' op de website van DC Purmerend '66, met een jeugdhoekje 'koekhappen'.
Tien muziekjes en acht koekhappenings verder lijkt het me de hoogste tijd geworden voor veranderingen aan het jonge front.
Ditmaal nog een ouderwetse jeugdrubriek, maar de volgende keer, de tiende, zal de laatste zijn (tenzij er een orkaan van protesten opsteekt).
Daarna gaat het aanstormend talent, en het is er klaar voor, bij de routiniers achterop de bagagedrager.
Dan nu de plaatjes, met eerst de oplossingen van het trio uit de derde kwartaal aflevering (bladmuziek 10, nrs 106 t/m 108).

106 107 108

- Dia 106 is zachte zalf, wit speelt het wegtrekzetje 24-20 en zwart moet nu de drieslag nemen (35x22).
Na 20x7 (19x28) haalt wit zijn dam op veld 2 en probeert zwart te maken dat ie weg komt.
Of ie nu a (28-32) of b (22-27) speelt dat maakt niet uit, wit attaqueert in de rug met 2-11,
zwart moet wel a (22-27) of b (28-32) en gaat na de schuif 11-16 akelig de bietenbrug op,
er kan nog volgen (27-31), 16x38 (31-37), en na 38-47 is de welbekende eindpositie op het bord getoverd.
Kijk zelf nog even naar de andere wegloopmogelijkheid (28-33) die zwart heeft na de witte promotieschuif 7-2,
ook daarmee red je het niet.
- Dia 107, waarin het natuurlijk ook zonder de schijven 2 en 16 lukt, is één pot nat met zijn voorganger.
Weer die zuigplakker 24-20 (35x22) en nu 20x7 (2x11), 16x7 en dan staat er een raar standje op het bord
(wit op 7 en 23 en zwart op 22 en 27, zwart aan zet). Doet zwart nu (27-32) dan wint wit door 7-2,
maar hij kan ook eerst even 23-18 offeren en pas dan damhalen. Dat is dus een variant met meer dan één winstgang,
niet fraai en dat zal dus vast niet de bedoeling wezen. Nee, zwart speelt (27-31) en nu moet wit eerst offeren,
want als ie direct 7-2 in zijn hoofd haalt valt hem na (22-28), 23x32 (31-36!, en remise) het lid op de neus.
De scherpe winstvariant na (27-31) is dus 23-18 (22x13), 7-2 en nu aan zwart de keuze (31-36), 2x19 of (13-19),
2x24 (31-37), en 24-47 het gebruikelijke beeld.
- Dia 108 zou, zoals ik de vorige keer al zei, ook wat ruimer in de lingerie kunnen (zet 25 en 42 op 20 en 33,
voeg een witje op 38 en een zwartje op 27 toe, en je hebt een cupmaatje groter voor dezelfde 'inhoud').
De afwikkeling is niet echt ingewikkeld. We starten de motor met 25-20, in de grotere versie met 38-32 (27x38),
33x42, en zodra zwart dam heeft gescoord (37x48)wordt er lekker geplakt 20-14 (48x45).
Verrassend is nu dat wit, het schijnbaar smakelijkste hapje versmadend, voortzet met 14x21 (16x27), 28-22 (27x18),
23x1 (alsnog toehappen) en nu mag zwart weer kiezen tussen crematie a (45x7), 1x36 of ter aarde bestelling b (45x23),
1x29 (31-37), 29-47 met de vertrouwde rouwkrans.

Het nieuwe spul hieronder: een allerlaatste drietal ter oplossing voor onze jonge lezertjes.
En alweer met de finale ontknoping: witte dam op 47 tegenover zwarte schijf aan zet op 37.
Nummer 118 is subtiel, zelf vind ik deze best wel een erg leukerdje.
Doe je best, laat me horen op de clubavond of per e-mail, en eet smakelijk alsjeblieft. Succes!

118 119 120

b: seniorenwerk
De Kring voor Damproblematiek (zaterdag 7 november a.s. te gast in 't Noot te Purmerend voor de najaarsreünie,
kom allemaal kijken en doe mee met de oploswedstrijd!)
beschikt over een verrukkelijke digitale problemencatalogus,
die deel uitmaakt van het befaamde computer dambouwwerk Turbo-Dambase van Klaas Bor.
Onder de ruim honderdduizend composities die momenteel in de collectie geregistreerd staan
(de voorraad is nog incompleet maar er wordt volop aan gewerkt, als vraagbaak is het een goudmijntje)
treft men vele honderden bewerkingen aan van de eindpositie D47/37 met zwart aan zet, ons actuele aandachtsgebied.
Terwijl we in de beide eerste afleveringen over dit thema (bladmuziek 7 en 8) een beetje lukraak ronddobberden
kwam in bladmuziek 10 een cruciale kwestie aan de orde: hoe zijn die motiefstukken dam 47 en schijf 37 op hun plek terecht gekomen?
De aftrap werd gegund aan de witte dam die, omdat in de motiefstand zwart aan zet is, van tevoren als laatste bewogen heeft.
Die beweging was een schuif of een slag, en de dam kwam van links (het lijntje 36/47, vanaf of via veld 36 of 41 dus) of van rechts
(de lijn=diagonaal 15/47, vanaf of via veld 15,20,24,29,33 of 38).
Illustraties van alle verschillende schuifmogelijkheden schotelde ik de lezer voor in de vorige rubriek op de diagrammen 109 t/m 117.
Schuiven met de dam naar de eindbestemming (meestal als ontknoping van een motief) is trouwens de gebruikelijke aanpak,
heel wat minder courant is de damslag naar 47, nog geen 10% van de D47/37 voorraad.
In deze rubriek aandacht voor de (naar 47) slaande dam. Diens lotgevallen schets ik aan de hand van twee subselecties,
a: damslag vanaf links of vanaf rechts = lijnslag (over één lijn)
b: damslag via links of via rechts = zwaaislag (over meerdere lijnen).
N.B.: de voorafgaande beweging(en) van de zwarte schijf neem ik volgend jaar op de korrel.
Wat spookte die uit onmiddellijk voorafgaand aan zijn arriveren op veld 37?
Nu nog één maal de witte dam in al zijn volle glorie. Pal achter het diagramnummer wordt telkens diens actiepatroon vermeld,
in normaalschrift tot aan en vetgedrukt vanaf het promotiemoment.

a: lijnslag naar 47
vanaf links, de lijn 36-47 (zie diagram a, wit aan zet) of
vanaf rechts, de lijn 15/47 (zie voorbeelddiagram b, wit aan zet)


a b c

121 122 123

a.1 intro
Onder de pak hem beet vijfenzeventig in TD ingeboekte D47/37 composities met een finale damslag naar 47 ontwaarde ik slechts
drie exemplaren van het type lijnslag (d.w.z. slaan over slechts één diagonaal), de rest doet het met een zwaai.
- Dia 121 (33x2-24x47) laat de fraaiste lijnslag zien. Een prettig stukje uit 1940 (Het Damspel, november)
van de nauwelijks bekende oude klasbak Chr. Gerritsen; wit scoort met 28-23 (18x29 moet),35-30 (24x44),
33x2 (44x42), 2-24 (26x37), 24x47.
De clou zit hem in de zet 2-24, en die is tekenend voor de moeilijkheidsgraad van de soort.
Inderdaad, voordat ie zijn slotslag slaat moet de witte dam eerst vanaf zijn promotieveld een of meer acties uitvoeren
om de diagonaal van de oogst te bereiken, en dat is nog niet zo'n sinecure. Chris Gerritsen doet het met een schuif.
Slaan naar de lijn des oordeels werd volgens TD tot op heden nog door niemand vertoond.
- Dia 122 (20-14x3x15x47) een gloednieuw PK-tje met damslag eerst naar en dan vanaf 15 mag dus wel zeldzaam heten;
evenzogoed is het lichtvoetig en eenvoudig. Winst door 49-44 (38x29), 20-14 (17x37), 14x3 (29x20), 3x15 (35x24),
15x47. Schijf 43 kan ook op veld 44, dat maakt niks uit.

Opmerkelijk is het dat de slotslag naar 47 in bijna alle TD composities direct voortvloeit uit het slagspel,
de combinatie afrondt. Terwijl het in TD krioelt van schuiven naar 47 als slotzet van motiefspel
(volgend jaar als we de handelingen van de zwarte schijf 37 bespreken komt dat item volop aan bod)
wist ik slechts één motief op te sporen met damslag naar 47, en wel dia c.
J.H.H. Scheijen lanceerde dit slimmigheidje in 1991 (de dam kan ook op de velden 10, 14, 23 of 28,
maar vooral niet op 5). Bijster origineel was die vondst overigens niet, vergelijk maar eens met dia f verderop in dit verhaal.
- Dia 123 (24x2x19-24x47) is van de twee geboekstaafde aankledingen van Scheijen-1991 het meest voldragen exemplaar.
Leen de Rooij deed het in het Zutphens Dagblad van 27 februari 1992 als volgt: 12-8 (39x37), 38-33 (28x30),
25x34 (3x12), 17x28 (6x26), 36-31 (23x32), 34x3 (25x34), 3x19 en nu moet zwart wel (37-42), 19-24 (26x37), 24x47.

a.2 K aan de lijn (9x)
Ook voor mij bleek de lijnslag naar 47 een zware bevalling. Om het complete setje hieronder te verwezenlijken
moest ik mijn toevlucht nemen tot impopulaire onnatuurlijke hulpmiddelen:
dammen in de beginstand (124 en 132) en dubbelgangers (125+tekst en 127+tekst).
Meermalen ook (125+tekst, 129, 130 en 131) maakte ik gebruik van de verloskundige assistentie van Scheijen,
motief c dus. In het merendeel van mijn negen lijnslag bewerkingen is wits voorlaatste actie een damschuiver;
damslag naar de executielijn zien we alleen bij mafkees 124 (daar ligt het er natuurlijk ook duimendik bovenop)
en in dia 128. De doldwaze draak van dia 132 fikst het met een surplace. Daar komen ze …

124 125 126

- Dia 124 (45x36x47) slag naar en vanaf 36.
Een ruig landschapje met diverse dammen in de beginstand; brevet van onvermogen.
Tja, anders kon ik het niet voor elkaar krijgen, die slotslag 36x47, en een knappe jongen aan wie dat wel lukt.
Toch is het best een gaaf geval geworden met een te gekke ontknoping. Ga met de hand naar de knoppen,
druk op 'auto' en ervaar, al naar believen, opwinding dan wel beproeving: 23-18 (12x25), 28-22 (15x47), 22x2 (1x40),
45x36 (25x34), 48-42 (47x8), 2x31 (26x37), 36x47.
- Dia 125 (24x4x10-15x47) motiefschuif naar en slag vanaf 15.
12-8 (2x13), 17-12 (6x19), 12-7 surprise (1x23), 49-44 (38x40), 47x18 (13x22), 24x4 (35x24), 4x10 dat veld en geen ander.
Het pro restootje doen we met Scheijens assistentie: zwart moet wel (37-42), waarna 10-15 (26x37),
15x47 het pleit beslecht. Deze constructie gaat ook prima als mutant door het leven,
zonder witte schijf op 12 en zwarte op 14, zonder eerste zet dus en met damlanding op 19 en motiefschuif naar + slag vanaf veld 24.
En in beide zettingen kan de witte schijf in plaats van op veld 43 natuurlijk ook op 44 terecht.
- Dia 126 (35x4-15x47) schuif naar en slag vanaf 15 (en 33 of 38).
Als extraatje gaat de dam deze keer huppelend over twee schijven. Een typisch geval van kleine zoete lieve,
maar wel koddig. Oogjes dicht en geen press button, doe het zelf! 47-41 (37x46), 24-20 (46x30), 35x4 (26x37 keuze),
4-15 (38x27), 15x47.

127 128 129

- Dia 127 (45x3-20x47) schuif naar en vanaf 20.
Ook deze is met losse handen te doen; een simpel zaakje, maar een ei hoort er bij. Of liever twee eieren,
want het gaat ook als je de zwarte van veld 3 op 1 zet; dan eindigt het met 1-29x47 in plaats van 3-20x47.
Vanuit de diagramstand zegepraalt wit: 27-22 (17x30), 45x3 (24x42), 3-20 (26x37), 20x47,
maar dat zag men ook wel uit het blote bolletje.
- Dia 128 (15-10-4x24x47) slag naar en vanaf 24 (en 33).
Met een hupje over twee zwarte slachtoffertjes deze keer. Een forse matrone, dit portret,
en om haar uit de doeken te doen is een ingewikkelde klus; ik zou de zoekmachine maar weer inschakelen.
Het demasqué begint met een weinig enthousiaste zet, maar dan show time!: 40-34 (29x49), 38x29 (24x44),
35x24 (keus, bijvoorbeeld 20x29), 15-10 (49x27), 46-41 (36x38), 10-4 (31x42), 22x31 (13x33),
even koekeloeren, zeven zwartjes meppen, traject over de schijven 9, 29 enz: 4x24 (26x37), 24x47.
Dat de slag vanaf 24 ook in eenvoud kan zag je al bij Gerritsen en zijn 121 en bij de mutant van dia 125.
- Dia 129 (24x4x19-24x47) motiefschuif naar en slag vanaf 24 (en 33).
En al weer hupsend. Scheijen zijn trucje blijkt zowaar een extra zwarte schijf te kunnen pruimen. 17-12 (8x28a),
19x8 (2x22), 16-11 (6x26), 36-31 (28x19), 24x4 (35x24), 4x19 (37-42), 19-24 ((26x37), 24x47.
Hetzelfde verloop krijg je in de ondervariant na a (8x26), 19x8 (2x13), 16-11 (6x29), 36-31 enz., en dat is mooi.

130 131 132

- Dia 130 (14x3x23-29x47) motiefschuif naar en slag vanaf 29.
Deze zul je wel een stukje interessanter vinden dan de twinsister act die in de toelichting bij diagram 127 aangestipt werd.
44-39 (34x32), 12-8 (19x39), 36-31 (3x12), 14x3 (25x14), 3x23 (37-42), 23-29 (26x37), 29x47. Ook hier wordt ie weer gehanteerd,
die fatale tussenloop 36-31.
- Dia 131(12x3x28-33x47) motiefschuif naar en slag vanaf 33.
Op het plaatje lijkt het of wit de winst voor het uitzoeken heeft, maar dat valt vies tegen,
er is maar één manier en die gaat van je 34-29 (45x23), 49-44 (38x40), 36-31 (19x8), 12x3 (21x12),
3x28 en weer zien we Scheijen, deze keer op veld 28 geïnitieerd: (37-42), 28-33(26x37), 33x47. - Dia 132 (38x47) start op en slag vanaf 38.
En je ziet het al bij eerste oogopslag, vanaf 38 lijkt het ondoenbaar zonder dammen in den beginne.
Trouwens ook in fantasie opstelling is het een klere klus, maar die werd, hoezee!, volbracht.
De diagramstand laat zich nogal wiedes verklaren door het voorspel (D47-41), 42-37 (D41-36) en daar staan we dan.
Ik zou het op prijs stellen als geschokte toeschouwers niet komen aankakken met de houtsnijdende
maar hinderlijke opmerking dat wit ook vast wel zal gaan winnen met 21-16 (36x18), 38-47.
Men zegt wel eens dat in dromenland (ingeval van seks, wanhoop en fantasia) vrijwel alles geoorloofd is,
en hier dus ook, toch? Zie hoe wit erop los bonkt met de wezenloze zettenreeks 49-44 (36x7), 44x33 (8x42),
48x8 (2x13), en nu, is het geen mirakel?, 33x11 (6x37), 38x47.

b: zwaaislag naar 47
via links (slotetappe op de lijn 36/47, zie voorbeelddiagram d, wit aan zet) of
via rechts (slotetappe op de lijn 15/47, zie voorbeelddiagram e, wit aan zet)

d e f

133 134 135

136 g 137

b.1 intro
Een stevige TD voorraad (ruim zeventig bewerkingen) toont aan dat je gemakkelijker op 47 neerstrijkt
na een zwaaislag over meerdere lijnen dan na een enkele lijnslag.
Ik koos twee kleine plaatjes als illustratiemateriaal. Voorbeelddia d, met een maaizwaaitje vanaf links over twee diagonalen,
is bewerkt door W.G. de Boer, op wiens conto dia 133 (38-33x4x47) bijgeschreven werd in Dam Eldorado van juli 1979.
Je hapt dit tussendoortje bijna tandeloos weg: 38-33(23x41), 33x4(26x37), 17-12(7x18), 4x47.
Wel heel elementair, deze dreumes van Wiebe. Het kan spannender.
- Dia 134 (35x2-16x47) komt uit de koker van de gerenommeerde Brabantse problemenmaker J.A. Pennings
en werd voor het eerst tentoongesteld in De Problemist van juli 1947.
Vlak voor de bel gaat krijg je dia e op het bord. Weer zien we een zwaai over twee lijnen,
maar nu met de witte dam dubbel actief. 49-43(39x37), 33-29(24x42), 35x2(40x49), 2-16(49x21), 16x47.
Knap werk en mooi verborgen, dat naar de plek des onheils loodsen van zwarte schijven;
die op 37 komt nu eens niet vanaf 26.
Het kan uiteraard met meer machtsvertoon, finale zwaaislagen over vele diagonalen, meerdere tikken per diagonaal,
en noem maar op. In het onderliggende negental komt het allemaal aan de orde.
Maar eerst even een uitstapje tussendoor naar dia f, een chique trouvaille van B. Kramer uit 1950.
Eerder besprak ik Jan Scheijen-1991, het enige lijnslagmotief uitlopend op D47/37 dat ik in de databank aantrof.
"Hij was maar een kloon", zong, op dia c toepasselijk, ooit een andere Cramer (Ben), en inderdaad, Scheijen nou ja,
maar het was Bernard Kramer aan wie medio vorige eeuw de originele ingeving f te beurt viel,
volgens mij het enige geregistreerde zwaaislagmotief naar 47. En het is rijk en gul, want zwart aan zet heeft na (31-37),
36-31 keuze tussen de gladiolen over links (37-41), 2-13(26x37), 13x47 of de aronskelken over rechts (37-42), 2-11(26x37), 11x47.
Door diverse auteurs en met gepaste regelmaat werd dit motief bewerkt, ik telde al met al tweeëntwintig resultaten;
zo bereikte J(aap).C.R. Bus het doel in 1963 (Haarlems Dagblad, 18 mei) met het even rustige als sierlijke werkstukje
van dia 135 (35x4x2-13x47 of 35x4x2-11x47). Wit wint als een speer door 39-34(37x19), 40-34(28x30), 35x4(15x24), 4x2 enz.
Ook K zelf leverde, in het verre verleden al, een bescheiden bijdrage aan de Kramerij.
Met de duimen achter de bretels show ik dia 136 (20x9-3x2-13x47 of20x9-3x2-11x47),
die onder het kopje 'zwarte humor' in juni 1979 in De Problemist te kijk stond.
14-9(37x50), 9x7(2x11 uitstel van executie), 49-44(50x39 rekken van het lijden), 35-30(5x14), 20x9(24x20), 25x14(39x25),
9-3(25x9), 3x2 en zo kan ie wel weer ...
Na duchtig delven diepte ik zowaar een tweede motief met zwaaislag op, het kakelverse plaatje g.
Zwart is, net als in dia f, genoopt tot een stapje naar voren, wit kruipt tussen en weer moet de zwarte schijf op de vlucht,
omwille van de scherpte gaat ie naar veld 41. Daarna wordt in de hoofdvariant de witte dam samen met een kleine kompaan opgeofferd
voor het goeie doel, dat onmiddellijk aansluitend wordt gerealiseerd. Dus: (31-37), 36-31(37-41a), 3-9(4x22),
15x4(26x37), 4x47. De bijvariant a is meerduidig maar niettemin interessant:
a (37-42), 3-20(26x37), 20x47(10-14), 18-13(4-10), 15x4(14-20), 47x15(37-41),
en nu kun je kiezen welke dam naar 10; zie maar, altijd bingo.
Braaf heb ik g flankerend gepimpt met een bewerking op dia 137 (15x4x47): 33-28(22x35), 38-32(37x19), 24x2(35x24),
2x3* en de rest is gezien. *In de beginstand kan 14 ook op 9,
maar de diagramversie is beter vanwege het moment van misoogst als wit zich mocht vergrijpen aan het onhandige damslagoffer 2x9.

b.2 K aan de zwaai (9x)
Het bleek een niet al te zware opgave voor me om een team van negen nieuwe zwaailingen bij elkaar te fabriceren.

138 139 140

- Dia 138 (16-11x2x47) vanaf 2 via 36 over vijf lijnen en zes schijven.
De passage van veld 36 als laatste halte was al twee keer eerder te bezichtigen in bladmuziek 7,
de diagrammen 70 en 71, goed geproportioneerde exemplaren (12 om 12) met aardig wat spektakel.
En nu zie je dat het ook klein en overzichtelijk kan. Ik verklap maar vast dat van start met direct plakken op 11 niet toereikend is.
Hoe of het dan wel moet? Eerst 34-29 (24x13), en pas dan de plak 16-11 (21x41), 11x2 (26x37), 23-18 (13x22), 2x47.
- Dia 139 (34x3x49x47) vanaf eerst 3 en dan 49 via 15, in twee etappes dus, de laatste over vier lijnen en vier schijven.
Een duffe openingszet, dat wil ik wel toegeven, maar daarna gaat het bepaald niet benepen toe.
Wit geeft hem van jetje met 21-16 (38x18), 16x7 (14x32), 20-14 (9x29), 33x4 (keuze, bijvoorbeeld 25x45),
50-44 en nu voeren er twee wegen naar Rome:
(45x34a), 44-39 (1x12), 3x49 (34x43), 49x47 vind ik vanwege de tussensluip op 39 de grappigste,
wie de lol daarvan niet inziet neme the A-train a (1x12), 3x49 (45x34), 44-39 (34x43), 49x47.
- Dia 140 (11-6-1x47) vanaf 1 via 15 (en 29,33 of 38) opnieuw over vier lijnen, maar nu zijn er vijf schijven de klos.
Veld 15 is deze keer de voorlaatste tussenstop want vanwege de dubbele oogst maken we op de finishlijn nog een extra touch.
Na 48-43 (38x40), 39-34 (40x29), 12-8 (2x13), 11-6 (22x11), 16x7 (1x12), 42-38 (33x42), 24x31 (15x24 keuze, maakt niet uit)
scoort wit met 6-1 zijn dam op een in de beginstand bezet veld, een aangename gebeurtenis.
En dan nog een cijferstandje, 8 witjes op 16,17,22,24,29,30,37,38 tegen 8 zwartjes op 8,9,10,13,15,26,33,35 (16x7-2x47)
vanaf 2 via 15 (en 29 en 38) over vier lijnen en zes schijven.
Met een soejang van dezelfde soort die in dia 138 als linkse directe werd uitgedeeld, maar dit keer komt de uithaal van rechts.
Hoogtepunt is de driepluk op de lijn 15/47. En zo doen we dat: 37-31 (keus, bijvoorbeeld 26x37), 22-18 (13x11),
16x7 (33x42), 24-20 (keus, bijvoorbeeld 15x33), 7-2 (35x24), 2x47.

141 142 143

- Dia 141 (15x2x47) vanaf 2 via 20 over vijf lijnen en dito zoveel schijven.
Recht zo die gaat vind ik dit zelf een fraai ding. Bekijk in de herhaling ook nog eens de diagrammen 72 en 74 uit aflevering 7,
van hetzelfde laken een pak. Op en ook voor het oog een rustgevend plaatje waarin het begint met drie lekkere meerslagen:
44-39 (17x19), 33-28 (keus, bijvoorbeeld 35x22), 36-31 (24x42), 15x2 (26x37), 2x47.
- Dia 142 (45x3x47) vanaf 3 via 20 (en 29 en 38) over twee lijnen en vier schijven.
Na afslag 20 nog twee haltes op de fatale lijn tot het eindpunt van de reis.
Tamelijk voor de hand liggend en zeker niet moeilijk: 47-41 (36x38), 50-44 (31x42), 22x31 (13x33), 49-43 (38x40),
45x3 (26x37), 15-10 (5x14), 3x47.
- Dia 143 (23x5x47) vanaf 5 via 24 over vijf lijnen en vijf schijven.
Bij iedere bocht een consumptie; op veld 24 wordt vanwege het uitzicht en met het oog op de terugblik een fotostop gemaakt.
Treffend hoe een zwarte dam het heen en weer krijgt: 11-7 (1x12), 44-40 (35x44), 49x40 (38x49), 6-1 (49x35), 1x18 een rare, dure manier om de os onder het juk te brengen (22x13), 39-34 (30x39), 33x44 (35x49), 45-40 (49x35 en daar gaan we weer), 29-24 (35x19), 23x5 (32x23), 5x47. Een bijbehorend skeletje in cijferstand: 8 witjes op 20,23,28,29,33,34,40,43 tegen 8 zwartjes op 9,10,12 of
17,13,27,32,37,42 (23x5x47) idem vanaf 5 via 24 over vijf lijnen en vijf schijven.
20-14 (9x20 voor wie overlevingsdrang in de botten heeft), 29-24 (20x49), 34-29 (49x35), 29-24 (35x19), 23x3 (32x23), 3x47.

144 145 146

- Dia 144 (35x4x47) via 29 over drie lijnen en een buit van drie schijven.
Kwaliteitsarm: 24-20 (15x33), 30-24 (39x30), 28x37 (31x42), 22x31 (26x37), 18-12 (7x20), 35x4 (14x23), 13-8 (2x13), 4x47.
- Dia 145 (35x4x6x47) via 33 over slechts twee lijnen en twee schijven.
Maar wel een witte dam met een voorgeschiedenis. De diagramstand heeft een smerig vlekje want hij oogt wel mooi
maar hoe komt die zwarte schijf daar op 26 aangeschoven?
Met clownesk voorspel, bijvoorbeeld 12-7(11-17), 37-31(2x11), foei toch!
Je zou zeggen: zet 28 op 22 en 31 op 36 of 37, dat is toch veel logischer,
maar dan is er helaas een bijoplossing door 27-21.
Dus toch maar de diagramstand, en winnen met 28-22 (17x39), 49-44 (24x42), 35x4 (keus, 26x37 geeft wat meer verrukking),
4x6 (39x50), 27-22 (50x11 of 50x17, dat maakt niet uit), 6x47.
- Dia 146 (6-1x47) via 38 over zes lijnen en zes keer prooi.
Zie voor via 38 ook dia 75, zwaar geschut uit bladmuziek 7. Deze is van lichter gewicht,
al is er wel weer onbeholpen gedoe nodig om de diagram stand te verklaren, nl. (11-16), 42-37(16x27),
zoiets speelt een normaal mens niet … Enfin, daar gaat ie:
17-12 (31x42), 22x31 (26x37), 24-19 (14x32), 12-7 (1x23), 13-8 (2x13 de volgorde maakt niet uit), 6-1 (35x24), 1x47.


Het zit er weer op voor deze keer. De koek is op, de pijp is leeg. Nog één zwaai, die met de hoed ten afscheid. Tot januari. PK.